Bütünsel Koçluk

Bütünsel Koçluk (BK) sisteminin dört modülünü de tamamlamayı seçen katılımcı, kendisine uygun olan herhangi bir alanda koçluk yapabilme becerisini ve yeteneğini de ortaya çıkarabilecektir.

Genel anlamda koçluğu meslek edinmek isteyen bir kişinin, diplomalardan ve sertifikalardan daha öncelikli bazı niteliklere sahip olması ve sahip olduğu bir kısım niteliği de geliştirmesi elzemdir.

Bu anlamda koçun yaşama bakışı bütünsel olmak durumundadır.

Koç, yaşamın her alanına, bütününe ve bilgilerine meraklıdır. Daima öğrenmek ister ve daima öğrencidir. Öğrendiğini bireyin ve bütünün yararına uygular. Etik kurallar varoluş özünü oluşturur. Bireye saygılıdır, bütüne saygılıdır. Nevrotik egosunun bilincindedir, onu tanır ve etkin yönetir. Gizli alanı ile kör alanı üzerinde çalışmayı sever. Kendisi ile yüzleşme yolculuğundan keyif alır. Gölgelerini tanır, potansiyelini her gün daha çok ortaya çıkarır. Bedeninin, duygularının, zihninin ve ruhunun bilgeliğine sahip çıkar, bu bilgelik ile bütünleşir. Yaşam ile bütünleşir. Kendisi ile bütünleşir. Aksiyona inanır, aksiyona geçer.

Hayallerine sınır tanımaz. Hedeflerini anlamlı, ulaşılabilir, geliştirici ve gerçekçi tanımlar.

Bir koç, kendini ne kadar iyi tanıyorsa; ne olduğunun farkındalığına ne kadar sahipse; bedenen, zihnen, ruhen ne kadar donanımlı ise; duyguları ile ne kadar barışıksa o kadar iyi koçluk yapar.

Temel, İleri, Yetkinlik ve Ustalık olarak dört modülde tamamlanan Bütünsel Koçluk Sistemi şu eğitimleri kapsar:

Koçluk Formasyonu
Yaşam Okulu Paket Programı
PiKi Temel Paket Programı
Davranış Yönetimi
Kuantum Düşünce Tekniği ile Çekim Yasası


NOTLAR

  • Modüllerde ismi geçen eğitimlerden herhangi birine Kuraldışı’nda daha önce katılmış olanların aynı eğitimi tekrar almaları gerekmez. Önceki katılımınız BK sistemi içinde değerlendirilecektir.
  • Temel modülü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar Temel Koçluk Sertifikası almaya hak kazanır. İleri Koçluk Sertifikası alabilmek için Temel Koçluk Sertifikası’nı almaya hak kazanmış olmak gerekir. Yetkinlik Koçluk Sertifikası alabilmek için İleri Koçluk Sertifikası’nı almaya hak kazanmış olmak gerekir.
  • Bütünsel Koçluk Sertifikası, Ustalık modülü eğitimleri başarıyla tamamlandıktan sonra verilir.
  • Bütünsel Koçluk Sertifikası alan katılımcıların isimleri, Kuraldışı sitesinde, ilgili modüller bazında duyurulur.
  • Sertifika sıralamasından bağımsız olarak, eğitimleri dilediğiniz sıralamayla alabilirsiniz.
  • Bütünsel Koçluk sisteminde yer alan Koçluk Formasyonu eğitimi, paket program dışında tekil olarak da alınabilir. Ancak sertifika hakkı yalnızca paket programlar için geçerlidir.
  • Koçluk Formasyonu eğitimini bitiren katılımcılar, ihtiyaç duymaları halinde, eğitimin bitimini takip eden altı ay boyunca Berna Esin’den indirimli koçluk hizmeti alabilirler.
  • Bütünsel Koçluk sisteminde yer alan Koçluk Formasyonu eğitimine TAM SÜRE ile katılım gerekmektedir. Tam süre ile katılım olamaması durumunda eğitimin tekrar edilmesi gerekmektedir.

U Y A R I
Kuraldışı Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Peşin ödemelerde %5 indirimden faydalanırsınız.

EĞİTMENLER: Nil Gün, Saim Koç, Berna Esin, Dr. Ömer Önder, Kerem Şenoğlu

PAKETTE YER ALAN EĞİTİMLER:

NLP (4 Gün)

Etkisel İletişim (4 Gün)

Doyumlu İlişkiler (4 Gün)

Özsaygı (4 Gün)

Kendinizle Yüzleşin (6 Gün)

Gölgelerden Aydınlığa (4 Gün)

Koçluk Formasyonu (4 Gün)

Zihinsel Denge (4 Gün)

Duygusal Denge (4 Gün)

Bedensel ve Ruhsal Denge (6 Gün)

Amaç Belirlemek ve İnisiyatif Alabilmek (4 Gün)

Davranış Yönetimi (2 Gün)9taksit

Kuantum Düşünce Tekniği ile Çekim Yasası (2 Gün)

SÜRE: 52 gün

SAAT: 10.00-17.00

PAKET FİYATI: 19500 + KDV

İNDİRİMLİ FİYATI: 15600 + KDV

Eğitimlerimizi paket olarak almanız halinde eğitim fiyatı üzerinden % 20 indirim ve 9 ay taksit imkânından yararlanırsınız.

Eğitimlerimize katılmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Tel: 0216 449 98 05