Doğru Ekibi Oluşturma ve Çatışma Yönetimi

 • Düşünce-Duygu-Davranış İlişkisi
 • Sosyal Profil Tanımı
 • İletişim ve Odaklanma Eksenleri
 • Profillerin Açıklamaları
 • Esneklik Kazanmak
 • Satış Uygulamaları ve Profil Analizi
 • İş İlişkilerinde Profillerin Kullanımı
 • Ekip Tanımı
 • Kazanan Ekiplerin Yetkinlikleri
 • Roller
 • Ekiplerde Sorumluluk
 • İşbirliği Yaklaşımı
 • Çatışma Türleri
 • Çatışmaların Kaynağı
 • Kişilik Tipleri
 • Çatışma Çözme Stilleri
 • İkna Etme Becerileri

Kazanım:
Farklı koşullarda, hem kendimizin hem de çevremizdekilerin davranış ve karakter farklılıklarını ayırt etmek; farklı profiller karşısında, tutum ve davranışlarımızda nasıl esnek olabileceğimiz konusunda önsezi geliştirmek; iş dünyasında ekip çalışmasının önemini idrak ederek bu farklılıklardan ekip içinde en fazla yararı sağlamak; sinerji yaratmanın, motivasyonun ve ortak hedeflerin önemini fark etmek; oluşan çatışmalara olumlu yaklaşarak karşılıklı kazanç ilkesi uyarınca pozitif sonuçlara dönüştürmeyi öğrenmek.

U Y A R I

Kuraldışı Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Peşin ödemelerde %5 indirimden faydalanırsınız.

kayıt için :0216 449 98 05

e-posta : kuraldisi@kuraldisi.com