Etkin Toplantı ve Etkili Sunum

  • Toplantıların Yapısı; Strateji, Bilgilendirme, Karar alma vb…
  • Toplantı Yönetiminde Yöneticinin Rolü
  • Toplantıya Hazırlık
  • Olmazsa Olmazlar

Gündem, Katılımcılar, Başlama ve Bitiş Saati

Karar Alma Tarzı

Toplantı Yönetimi

Strateji Toplantıları; Vizyon ve Misyon

  • Toplantıya Kimler Katılmalı
  • Etkin Sunum Becerileri

Program Hazırlama

Planlama

Sunum Hazırlama Teknikleri

Platform Becerileri

Sunumda İletişim

Soru Sorma Teknikleri

  • Toplantı Sırasında Davranışlar
  • Problemli Kişilerle Baş Etmek
  • Toplantılarda Fikrini Kabul Ettirebilmek ve İkna Becerisi
  • Toplantılarda Yapılan Hatalar

Kazanım:

Toplantı yönetimi tekniklerini öğrenerek etkin ve verimli toplantı organizasyonu yönetimi becerilerini kazanmak; sunum hazırlama ve uygulamada bilimsel metotlar kullanarak etkin ve verimli sunumlar gerçekleştirmek.

U Y A R I

Kuraldışı Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Peşin ödemelerde %5 indirimden faydalanırsınız.

kayıt için :0216 449 98 05

e-posta : kuraldisi@kuraldisi.com