Bütünsel Koçluk

Bütünsel Koçluk (BK) sisteminin dört modülünü de tamamlamayı seçen katılımcı, kendisine uygun olan herhangi bir alanda koçluk yapabilme becerisini ve yeteneğini de ortaya çıkarabilecektir.

Genel anlamda koçluğu meslek edinmek isteyen bir kişinin, diplomalardan ve sertifikalardan daha öncelikli bazı niteliklere sahip olması ve sahip olduğu bir kısım niteliği de geliştirmesi elzemdir.

Bu anlamda koçun yaşama bakışı bütünsel olmak durumundadır.

Koç, yaşamın her alanına, bütününe ve bilgilerine meraklıdır. Daima öğrenmek ister ve daima öğrencidir. Öğrendiğini bireyin ve bütünün yararına uygular. Etik kurallar varoluş özünü oluşturur. Bireye saygılıdır, bütüne saygılıdır. Nevrotik egosunun bilincindedir, onu tanır ve etkin yönetir. Gizli alanı ile kör alanı üzerinde çalışmayı sever. Kendisi ile yüzleşme yolculuğundan keyif alır. Gölgelerini tanır, potansiyelini her gün daha çok ortaya çıkarır. Bedeninin, duygularının, zihninin ve ruhunun bilgeliğine sahip çıkar, bu bilgelik ile bütünleşir. Yaşam ile bütünleşir. Kendisi ile bütünleşir. Aksiyona inanır, aksiyona geçer.

Hayallerine sınır tanımaz. Hedeflerini anlamlı, ulaşılabilir, geliştirici ve gerçekçi tanımlar.

Bir koç, kendini ne kadar iyi tanıyorsa; ne olduğunun farkındalığına ne kadar sahipse; bedenen, zihnen, ruhen ne kadar donanımlı ise; duyguları ile ne kadar barışıksa o kadar iyi koçluk yapar.

Temel, İleri, Yetkinlik ve Ustalık olarak dört modülde tamamlanan Bütünsel Koçluk Sistemi şu eğitimleri kapsar:

Koçluk Formasyonu
Yaşam Okulu Paket Programı
PiKi Temel Paket Programı
Davranış Yönetimi
Kuantum Düşünce Tekniği ile Çekim Yasası

NOTLAR

  • Modüllerde ismi geçen eğitimlerden herhangi birine Kuraldışı’nda daha önce katılmış olanların aynı eğitimi tekrar almaları gerekmez. Önceki katılımınız BK sistemi içinde değerlendirilecektir.
  • Temel modülü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar Temel Koçluk Sertifikası almaya hak kazanır. İleri Koçluk Sertifikası alabilmek için Temel Koçluk Sertifikası’nı almaya hak kazanmış olmak gerekir. Yetkinlik Koçluk Sertifikası alabilmek için İleri Koçluk Sertifikası’nı almaya hak kazanmış olmak gerekir.
  • Bütünsel Koçluk Sertifikası, Ustalık modülü eğitimleri başarıyla tamamlandıktan sonra verilir.
  • Bütünsel Koçluk Sertifikası alan katılımcıların isimleri, Kuraldışı sitesinde, ilgili modüller bazında duyurulur.
  • Sertifika sıralamasından bağımsız olarak, eğitimleri dilediğiniz sıralamayla alabilirsiniz.
  • Bütünsel Koçluk sisteminde yer alan Koçluk Formasyonu eğitimi, paket program dışında tekil olarak da alınabilir. Ancak sertifika hakkı yalnızca paket programlar için geçerlidir.
  • Koçluk Formasyonu eğitimini bitiren katılımcılar, ihtiyaç duymaları halinde, eğitimin bitimini takip eden altı ay boyunca Berna Esin’den indirimli koçluk hizmeti alabilirler.
  • Bütünsel Koçluk sisteminde yer alan Koçluk Formasyonu eğitimine TAM SÜRE ile katılım gerekmektedir. Tam süre ile katılım olamaması durumunda eğitimin tekrar edilmesi gerekmektedir.

U Y A R I

Kuraldışı Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Peşin ödemelerde %5 indirimden faydalanırsınız.

kayıt için :0216 449 98 05

e-posta : kuraldisi@kuraldisi.com

  

EĞİTMEN

Nil Gün, Saim Koç, Berna Esin,
Ömer Önder, Kerem Şenoğlu

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

NLP (4 Gün)
Etkisel İletişim (4 Gün)
Doyumlu İlişkiler (4 Gün)
Özsaygı (4 Gün)
Kendinizle Yüzleşin (6 Gün)
Gölgelerden Aydınlığa (4 Gün)
Koçluk Formasyonu (4 Gün)
Zihinsel Denge (4 Gün)
Duygusal Denge (4 Gün)
Bedensel ve Ruhsal Denge (6 Gün)
Amaç Belirlemek ve İnisiyatif Alabilmek (4 Gün)
Davranış Yönetimi (2 Gün)
Kuantum Düşünce Tekniği ile Çekim Yasası (2 Gün)

 

SÜRE  52 gün

 

TARİH

Doyumlu İlişkiler   07-08-14-15 Mart 2015

Koçluk Formasyonu   7-8-14-15 Mart 2015

NLP   21-22-28-29 Mart 2015

Amaç Belirlemek ve
İnisiyatif Alabilmek   04-05-11-12 Nisan 2015

Kendinizle Yüzleşin   24-25-26 Nisan 01-02-03 Mayıs 2015

Gölgelerden Aydınlığa   13-14-20-21 Haziran 2015

Davranış Yönetimi   12-13 Eylül

Zihinsel Denge: Bilinçaltı
Kayıtlarınızı Değiştirin   03-04-10-11 Ekim 2015

Kuantum Düşünce Tekniği ile
Çekim Yasası   24-25 Ekim 2015

Etkisel İletişim   31 Ekim- 01-07-08 Kasım 2015

Özsaygı   28-29 Kasım- 05-06 Aralık 2015

Duygusal Denge: Çekirdek
İnançlarınızı Programlayın   06-07-13-14 Şubat 2016

Bedensel ve Ruhsal Denge: 
Enerji Bedeninizi Tanıyın   18-19-20-25-26-27 Mart 2016

BÜTÜNSEL KOÇLUK

 

EĞİTİM ÜCRETİ

Toplam

15600 TL + KDV


Paket eğitimler en erken ödeme indirimleri
üzerinden vade farkı olmaksızın taksitlendirilir.